CATEGORY

ระบบสมาชิก

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
กดที่เบอร์สามารถโทรออกได้เลยค่ะ
>>>ครอบครัว ยูเนียนเซอร์กิต

นายศรีศักดิ์ ตนะทิพย์
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อ 
โทร.081-9095842
E-mail: sri_tana@hotmail.com
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขาย

นายสวิง อินธรรม


ติดต่อ

โทร.

หัวหน้าฝ่ายขาย

นายสิทธิชัย ถาวรธีรชัย

ติดต่อ

โทร.


หัวหน้าฝ่ายขาย

นายนิพนธื อินตะ๊สอน


หัวหน้าฝ่ายขาย

นายภูวนัย ถาวรธีรชัย 

ติดต่อ

โทร.

หัวหน้าฝ่ายขาย

นายสาคร ตนะทิพย์ หัวหน้าฝ่ายขาย

ติดต่อ

โทร.
นาย
>>>ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

นายธีระพนธ์ ผ่องแผ้ว

ติดต่อ

โทร.

ช่างไฟฟ้า

นายยุทธศักดิ์  จันทะสุนี
ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

นายประกิจ สอนสอาด

ช่างไฟฟ้า

นายอมร สุดสงวน

ติดต่อ

โทร.
ช่างไฟฟ้า

นายสุทธิชัย ราญตวน

>>>ตำแหน่ง พนักงานขาย

พนักงานขาย


นายธีระ ชินโธ


พนักงานขาย

นายสำราญ บัวจันทร์ พนักงานขาย

ติดต่อ

โทร.

พนักงานขาย

นายทนงศักดิ์ ยะถา 

ติดต่อ

โทร.081-7969366

พนักงานขาย

นายบุญเลิศ รัตนากร

ติดต่อ

โทร.084-6753900

พนักงานขาย

นายสังเวียน จิณะตา

ติดต่อ

โทร.

พนักงานขาย


นายสมพงษ์  ต๊ะชา


พนักงานขาย

นายปริวัส ยันตระบุตร

ติดต่อพนักงานขาย

นายพนม หอมดอก พนักงานขาย

ติดต่อ

โทร.

พนักงานขาย

นายกิมพล แดงหา พนักงานขาย

ติดต่อ

โทร.087-3119702,087-0181865

พนักงานขาย

นายศักดิ์พันธ์ จอกลอย

ติดต่อ

โทร.

พนักงานขาย

นายภูวนาท ถาวรธีระชัย
โทร


พนักงานขาย

นิรันดร์ ขำน้ำคู้

ติดต่อ

โทร

พนักงานขาย

นายศุภชัย พกาโสภณ พนักงานขาย

โทร
พนักงานขาย

นายประจักร  กรรมหะกิจ
พนักงานขาย

ศราวุฒิ  พัฒนะธีระกุล
พนักงานขาย

นายวีระชัย ปัญญาใจ

พนักขาย


นายวรวุฒิ แม้นศรี

พนักงานขาย

นายอภิสิทธิ วงนอก
พนักงานขาย
นายอนุพงษ์ ด่านกำมาพนักงานขาย
  No Data
  No Data
  No Data
  No Data
  No Data

พนักงานขาย

นายอภิเชษฐ์ สุขเกษมพนักงานขาย
นายหัสดินทร์ พุธไธสงค์
พนักงานขาย
  No Data
  No Data
  No Data
  No Data
  No Data
เว็บสำเร็จรูป
×